Επιδιόρθωση Ρούχων

Αναλαμβάνουμε την επιδιόρθωση των ρούχων σας (αλλαγή φερμουάρ, κόντεμα, μάκρεμα, στένεμα, κ.λ,π.) κάνοντας τα να φαίνονται σαν καινούργια.